top of page

Sjøen skal bli mer
elektrisk i Trøndelag

 

Fra 1. juli i 2022 ble hele sju fergesamband i Trøndelag gratis. Regjeringen vedtok at alle fergesamband med under 100.000 passasjerer blir gratis for kjøretøy og personreiser.

 

I tillegg vedtok Trøndelag fylkeskommune at også to øvrige samband blir gratis.

Resisetall_Hurtigbåt_22B.jpg

Nedgang for ferge – økning for hurtigbåt

Likevel var det en liten nedgang i antall reiser med ferge i 2022 mot året før. Det kan skyldes at mange valgte bilen og sommerferie i Norge i koronaåret 2021. Da var reisetallene spesielt høye om sommeren.

 

Samtidig har det vært en gledelig vekst i reisetallene for hurtigbåt.

 

Sørget for kjempeløft i nær fremtid

Men i 2022 ble det også klart at Trøndelagskysten blir grønnere, mer fremtidsrettet, robust og moderne. 14. oktober ble nye hurtigbåtkontrakter som gjelder fra 2024, signert. Kontraktene er delt i tre områder: Trondheimsfjorden, Ytre Namdal og Osen og Øyrekka.

 

Alle områdene får et bedre tilbud og oppgraderinger, enten det er ny og mer miljøvennlig hurtigbåt eller ferge som får større bilkapasitet og komfort.

 

I området Trondheimsfjorden skal Norled AS tilby transport med helelektriske hurtigbåter. Det vil gi et langt mer bærekraftig tilbud til sjøs. Helt nye, topp moderne fartøy vil gjøre reisen i Trondheimsfjorden både mer komfortabel, stille og miljøvennlig.

 

Det har også i mange år vært et mål for fylkeskommunen å få til et teknologiskifte i hurtigbåtmarkedet. Sammen har AtB, fylkeskommunen, Enova og Norled gjort dette mulig.

 

Men også i Ytre Namdal og Osen og i Øyreakka blir det fra 2024 store forbedringer på flere av båtene. Her skal henholdsvis Vidar Hop Skyssbåter AS og Torghatten Midt operere.

Kjempeløft for hurtigbåttilbudet i Trøndelag

bottom of page