top of page

Vårt aller
viktigste bidrag

Blant det AtB skal gjøre, er å utvikle et fremtidsrettet og attraktivt tilbud for hele Trøndelag. Den kongstanken ble spesielt viktig i innledningen av 2022.

Det er kanskje allerede litt fjernt, men 2022 startet slettes ikke som et normalår det heller. Det var fortsatt pandemi og nedstengninger. Det har vært flere krevende år, men med midler fra Staten, Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken stod vi støtt, vi klarte å opprettholde kollektivtilbudet.

 

Det ga gode resultater.

Resisetall_TO_buss_22B.jpg

Da samfunnet etter hvert åpnet helt opp – og for godt, vendte mange tilbake til å reise kollektivt. Kundetilfredshetsundersøkelsene har vært gledelige, og vi kan takke for midlene som gjorde det mulig å tilby et attraktivt, og ikke redusert, tilbud å komme tilbake til.

Kundetilfredshet

77

Trondheims-området (buss)

77

Region (buss)

86

Ferge

85

Hurtigbåt

92

Trikk

 

KTI står for Kundetilfredshetsindeks, som måles på en skala fra 0-100 hvor 100 er best, KTI på over 70 og 75 regnes som god og meget god.

Men aller mest må vi takke de reisende, de flere og flere som velger å reise grønt. Et valg som langt flere enn kollektivbransjen bør takke for.

 

Vår viktigste oppgave er fortsatt den samme: å sørge for at folk kommer seg fra der de er til dit de skal. Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil – alltid for noen, oftere for mange.

 

Men vi vet at det ikke er nok å bare tilby en god, effektiv og pålitelig tjeneste. Vi må også ta et ansvar for miljøet og klimaet vi lever i. AtB skal bidra til bærekraft gjennom hele vår virksomhet, og det er tett integrert i alt vi gjør. Vårt aller viktigste bidrag er å sikre at flest mulig reiser miljøvennlig.

 

Vi fikk til mye i 2022, og vi kan med stolthet se tilbake på året som ga oss normalen tilbake og vel så det. Gode resultater kommer på bakgrunn av god samhandling med mange ulike aktører. Det å jobbe sammen mot felles mål er positivt for alle – og gir mer energi.  

 

Nå står vi i en situasjon der det er store krav og høye forventninger til at vi skal utvikle oss – og ikke minst tilbudet. Alle som én, fra kunde- og servicemedarbeidere, jurister til driftsmedarbeidere som krysser kommunegrense etter kommunegrense, står hver dag på for å gjøre tilbudet enda mer bærekraftig og kundetilpasset. Samtidig må vi sørge for at vi bruker fellesskapets midler enda mer effektivt enn tidligere, for å skape mer og bedre mobilitet ut av hver disponibel krone. Midt oppi dette er verden mer usikker enn noen gang, og eksterne faktorer som energipriser, tilgang på råvarer og kompetanse, utfordrer både oss og operatørene våre.

 

Vi vil fortsette å redusere klimaavtrykket vårt, og utforske nye måter å gjøre det på. Vi er stolte av det vi har oppnådd så langt, men vi vil ikke hvile på laurbærene. Det er et mål at alle busser skal være uten utslipp av klimagasser. Nå ser AtB på muligheten for et helelektrisk busstilbud, og da spør vi: kanskje skal selv veiene bli det også?

 

Vi skal ikke bare se fremover, men forbi! 

 

bottom of page