top of page
Møte2_Terje Trobe.JPG

AtB er blitt mer relevant:
– En seier

Aldri før har AtB behandlet så mange plansaker.

– I AtB eier vi ingen infrastruktur. Vi bruker andres. Da er vi nødt til å være AtB sin brekkstang når kommunene og fylkeskommunene legger planer og reguleringer, sier Morten Berntsen, seksjonsleder for material og infrastruktur.


Seksjonen utvikler rutetilbudet i hele Trøndelag. Mortens team bidrar til at tilbudet er best mulig og mest mulig kostnadseffektivt. Det er et strategisk arbeid og kan dreie seg om planer alt fra ett, fem og 30 år frem i tid.

 

Viktig arbeid

I fjor behandlet Berntsens seksjon 170 plansaker, mot 100 året før. Nær en fordobling. Det skyldes at AtB er blitt mer relevant, forklarer Morten.
 

– Ja, som en viktig samfunnsutvikler i by og fylke. Det har vi jobbet tungt med å bli. Flere mener vi er aktuelle og vil høre AtBs meninger. At vi har fått mye mer å gjøre, er en seier, sier han.
 

Halvparten av de ansatte i seksjonen jobber utelukkende med nettopp plansaker. Det er et viktig arbeid.

 

– Antall saker viser at vi har jobbet godt i 2022, sier Morten.

Etterspurt av sjåførene

Seksjonen har også ansvaret for spesifikasjoner for materiell som skaffes. Det kan være mange ting. Fra 2024 får hurtigbåttilbudet et kjempeløft i Trøndelag, og i 2022 ble derfor krav til gode, hardføre og moderne kaier hos kaieierne et stort fokus, forteller seksjonslederen.

Nytt fra i fjor er det også at bussene nå blir bestilt med frontbjelke. Den tar av energistøt og gjør at biler og andre ikke kommer under bussen ved kollisjon. 

Det gir også økt sjåførsikkerhet.

– Det er så viktig for sjåførene, og det har vært lenge etterspurt, sier Morten.

– AtB lyktes

Ambisjonene i seksjonen for 2022 handlet om å lande gode anbud og gode løsninger, og å lykkes med grepene AtB ønsket i anbudene. Det være seg driftssikkerhet, gode rutetilbud og teknologiske, tidsriktige løsninger med tanke på utslipp. 

– Det har AtB lyktes med. Det er et utrolig godt samarbeid i organisasjonen, sier Morten.

bottom of page