top of page
T&T_edited.png

Enorm vekst for AtB-appen:

– En bekreftelse på at vi gjør mye riktig


Et teknologisk kjempeår har lagt et solid grunnlag for tiden fremover.

 

– 2022 var et spennende år for AtB. Året før hadde vi lansert den grå AtB-appen som skal overta for AtB Reise og AtB Mobillett, og gjennom året har vi økt kompetansen for å utvikle appen videre. I tillegg har vi forberedt flere pilotprosjekter, som blant annet induktiv lading av buss. Det er mye utviklingsarbeid som foregår, sier Mats Håkon Norvik-Strand.

 

Han ble ansatt som direktør for teknologi og tjenesteutvikling i mars i 2022. I AtB har Mats Håkon ansvar for utvikling av app og nettbutikk, teknologi og forretningsutvikling, systemdrift og IKT.

Mats Håkon Norby-Strand web_RUA8289.jpg

Økt eierskap og økning i antall brukere

Å eie og utvikle egne produkter er blitt stadig viktigere. AtB har derfor ansatt flere og økt kompetansen for nettopp å kunne ta styring over egne produkter, som app og nettbutikk.

– Dette er et bevisst valg, der vi selv ønsker å være i førersetet. På den måten kan vi utvikle og tilpasse både appen og nettbutikken selv, som på sikt gir bedre forutsigbarhet for alle som skal reise med AtB, sier Mats Håkon.

Arbeidet med videreutviklingen av appen fortsatte i 2022, med stadig flere funksjoner. AtB ble blant annet først i landet av kollektivselskapene med ID-baserte billetter som ligger i skyen – ikke lokalt på telefonen.

Antall brukere økte for hver måned. Og fasit?

146.000

nedlasteringer i 2022

 

Vi ser at stadig flere tar i bruk AtB-appen, noe som er veldig positivt. Vi jobber hele tiden for å forbedre appen og gjøre den bedre for alle som skal ut og reise. Tilbakemeldingene vi får, er at kundene er fornøyde. Det er en bekreftelse på at vi gjør, og har gjort, mye riktig, sier Mats Håkon.

 

I løpet av 2022 ble drøye seks av ti reiser kjøpt via app. Den trønderske befolkningen er digital, og det settes stadig høyere krav til digitale løsninger. Det er viktig å ha stabile løsninger for kunden som gjør det forutsigbart å reise sømløst kollektivt.

 

– Det ligger mye arbeid bak å skulle levere gode løsninger. Men vi har mange dyktige ansatte som gjør en kjempejobb, og sammen tar vi stadig steg mot et bedre produkt, sier Mats Håkon.

Planleggingsåret

Alle prosjekter skal planlegges og forberedes, i 2022 ble flere slike arbeider påbegynt. Et av prosjektene kan potensielt bli banebrytende for langt flere enn AtB, nemlig induktiv lading av buss i fart – eller elektrisk vei, som prosjektet også omtales som.

 

– Det er et kjempespennende prosjekt som kan revolusjonere måten vi lader buss på. Induktiv lading kan gi enorme muligheter, ikke bare for kollektivbransjen, men for alle som kjører elektriske kjøretøy. Derfor var det viktig å jobbe for å kunne legge til rette for et eventuelt pilotprosjekt, sier Mats Håkon.

bottom of page