top of page

Fleksibel transport-tilbudet:
Enkel og tilpasset reise

 

Siden 1. august 2021 har alle kommuner i Trøndelag, bortsett fra Trondheim, hatt en variant av fleksibel transport. Det er nesten som taxi, men for prisen av en bussbillett. Tilbudet er utviklet i tett dialog med hver enkelt kommune.

 

Bestillingstilbudet er for mange nord i Trøndelag et godt kjent konsept, men har ikke vært det for sørtrønderne. I 2022 jobbet AtB kontinuerlig med å forbedre og gjøre tilbudet mer kjent.

17,97 %

økning i reiser fra 2021

 

Og i 2022 økte antall reiser med fleksibel transport. Da var det 57.118 reisende med fleksibel transport, mens det var 48.405 reisende i 2021.

 

I Trondheim kommune er kollektivdekningen i det ordinære tilbudet veldig godt, men i enkelte områder av byen kan det være krevede å kjøre med buss, og tilgjengeligheten til kollektivnettverket for spesielt eldre kan være krevende. For å forbedre dette har AtB pilotprosjektet 67pluss. Dette er et fleksibelt transport-tilbud for alle fra og med 67 år og oppover. Piloten har foregått i en begrenset del av byen. Det er godt mottatt av kundene, og det er lagt planer for at dette skal bli et permanent tilbud og å utvide til flere områder.

Fakta:

Tilpasning basert på behov: Fleksibel transport gir deg muligheten til å bestille en tur fra A til B som er tilpasset dine spesifikke behov.

Ingen fast rutetabell: Tilbudet opererer uten en fast rutetabell, men innenfor bestemte soner og tider. Tilgjengelig for alle: Fleksibel transport er tilgjengelig for alle uten aldersgrenser.

Valgfrihet for destinasjoner: Du har muligheten til å velge ulike destinasjoner for reisen og bestille basert på ditt behov, enten det er kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter.

Tilrettelagt korrespondanse og begrenset kapasitet: Ankomst- og avgangstider er tilrettelagt for å korrespondere med annen videre transport med buss, båt eller tog, og servicetilbud som handel, idrett, kultur eller fritidsaktiviteter. Fleksibel transport utføres med enten drosje eller minibuss.

bottom of page