top of page
20220807_223046.jpg

Tidenes største konsert,
10 millioner seere og
«back in business»

Midt i Trondheims største konsert noensinne og et sykkelritt som ble vist for 10 millioner seere, sto AtBs seksjon for trafikk og beredskap. Med ansvar for den daglige drifta av både buss, båt og trikk ble året en skikkelig opptur.

– Utfordringer tar vi på strak arm og gjør det beste ut av det, sier seksjonsleder for trafikk og beredskap, Knut Espen Øyan.

 

Sommeren 2022 snakket «alle» om Justin Bieber, og Arctic Race ga Trondheim et enormt utstillingsvindu mot verden. Men når verdensartister opptrer foran 40.000 på Leangen, og verdenseliten sykler gjennom Trondheim foran 10 millioner TV-seere, er det mye som skal på plass.

 

– Det er et stort apparat som skal på plass for å arrangere både konsert og sykkelritt, men samtidig så jobbes det knallhardt i kulissene for å ivareta kundene våre, sier Knut Espen.

 

Historiens største konsert i Trondheim

7. august sto byen på hodet i forbindelse med Justin Bieber-konserten, og det ble et ekstra trykk ikke minst for kollektivtilbudet. I de fleste tilfellene står konsertarrangøren for transporten til og fra sceneområdet, men her gikk AtB inn og tok alt ansvar.

– Det er klart at mange skulle både til og fra konsertområdet. Vi forsterka enkelte linjer i området og la til rette for shuttlebusstilbud til og fra Leangen. Her reiste alle med vanlig bussbillett, og det var ingenting å utsette på gjennomføringen. Vi vil jo bidra til både de som skal til og fra konsert, og alle andre som reiser kollektivt, skal ha en god opplevelse, sier han.

20220807_164655.jpg
20220807_223030.jpg
20220807_225409.jpg

 

Arctic Race

Med sykkelrittet Arctic Race 14. august startet arbeidet fem måneder tidligere. Allerede i mars begynte arrangør, politi og andre aktører å legge til rette for rittet.

– Dette var også et voldsomt arrangement som krever mye logistikk. Se for deg flere tusen mennesker som følger løpet i byen, og alt som skal tilrettelegges for at det faktisk kan gjennomføres, sier Knut Espen.

Om lag 10 millioner forventningsfulle TV-seere fulgte med. Og med startskudd på Torvet og 20 runder i byen – foran tusenvis av publikummere i gatene, må også kollektivtrafikken omdirigeres.

– For kundene våre var ikke dette i utgangspunktet noe vi ønsket. All transport gjennom byen var stengt i tidsrommet 15.00 til 18.00. Så det ble gjort en veldig stor informasjonsjobb i forkant, og fra vår side gikk det veldig bra. Vi hadde god samhandling med operatører, politi, kommune og fylkeskommune, sier Knut Espen.

– Godt samarbeid er essensielt for at vi skal levere så godt som vi gjør, fortsetter seksjonslederen.

«Vi kan transportere over 22.000 personer gjennom Midtbyen i løpet av en time

i rushtiden, så det er snakk om mange som blir berørt av dette. Her måtte vi endre

kjøremønsteret for 22 linjer og sentrum var stengt i 2 timer og 45 minutter med avvikende

kjøring fra klokken 06.00 til 21.00. Men vi fikk det til, og det kan vi være stolte av.»

Gode til å formidle avvik

Forutsigbarhet og informasjon er viktige stikkord. Informasjonen skal være både lett tilgjengelig og oppdatert, men det er ikke alltid like enkelt å være i forkant hvis noe skulle skje. Et av målene for seksjon for Trafikk og beredskap var nettopp å bli bedre på å formidle avvik, som for eksempel hvis en eller flere avganger ble kansellert.

– For å levere et godt og forutsigbart kollektivtilbud, er det viktig å informere hvis det skulle skjer noe uforutsett. Avvik vil oppstå med ujevne mellomrom, men det er viktig at kunden føler seg ivaretatt, sier Knut Espen.

Mot slutten av året var det flere utfordringer, og desember ble en travel måned på mange måter. Med flere innstilte bussavganger på grunn av høyt sykefravær hos operatørene, og økt pågang både fra medier og kunder.

– Høyt sykefravær er jo selvfølgelig ikke noe noen ønsker. Vi fikk bedre dialog med operatørene, og informasjon ble publisert dagen før, både på nettsiden og i appen. Vi må være forutsigbare, så enkelt er det, sier Knut Espen.

Skjermbilde 2023-06-05 kl. 11.14.10.png
Skjermbilde 2023-06-05 kl. 11.15.02.png
Skjermbilde 2023-06-05 kl. 11.14.40.png
Skjermbilde 2023-06-05 kl. 11.15.45.png

Tilbake til normalen

I tillegg til mer omtalte hendelser gikk verden tilbake til normalen, så også for kollektivtrafikken. Vi hadde restriksjoner i starten av året, og konsekvensene av disse fulgte AtB inn i de tre første månedene, men fra og med april har pilene pekt oppover. Antall reisende i Trondheimsområdet tok seg opp fra 26,5 millioner i 2021 til 34,4 millioner i 2022, og med den berømte fasiten i hånd, er Knut Espen fornøyd.

– Vi er tilbake til det vi kaller normal produksjon på fagspråket. Vi jobber for å stadig være med i forkant av det som skjer, i tillegg til den daglige drifta, selvfølgelig, sier han.

Billettinntektene går direkte tilbake til drift av kollektivtilbudet, og er viktig for å kunne opprettholde et godt tilbud.

– Vi er avhengige av billettinntektene for å kunne levere et best mulig tilbud. Det å ta buss uten å betale, er ansett som tyveri, og vi jobber fortsatt for å få ned tallene på det området. For jo flere som reiser med buss, trikk, hurtigbåt og ferge, jo bedre tilbud kan vi levere, sier Knut Espen.

Fakta:

• Seksjon trafikk og beredskap har som hovedoppgave å følge opp kontrakter og transportører

• Ansvar for billettkontroll, beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid
• Følger opp eksterne arrangement, som konsert med Justin Bieber og Arctic Race

bottom of page