top of page

Bjørn Roger var spent,
men så kom «Gla’varsel» etter «Gla’varsel»

En stor del av markeds- og kommunikasjonsarbeidet etter pandemien har hatt søkelys på å synliggjøre kollektivtilbudet og tjenestene, få flere til å reise kollektivt, og skape nye gode reisevaner.

En sterk og økende reisevekst i 2022, kombinert med høy kundetilfredshet i hele Trøndelag, viser at kundene jevnt over er godt fornøyd med mobilitetstilbudet.

– Vi var litt spente da året startet med restriksjoner og nok en oppfordring om hjemmekontor, men fra februar kunne vi endelig legge pandemien bak oss for godt. Vi hadde satt ambisiøse mål for reisevekst i 2022, og reisetallene tyder på at det er gjort mye godt arbeid i hele AtB for å flere kollektivreisende, sier Bjørn Roger Nøstberg, seksjonsleder for markedskommunikasjon.

Flere små og store tiltak ble gjennomført i 2022, både for å forbedre tilbudet og for å kunne møte nye og endrede reisevaner.

1699

medieoppslag

7 mill.

besøk på atb.no

2,6 mill.

sosiale medier-kontoer nådd

I februar ble det i Trondheimsområdet justert på avgangstider, og lagt til rette for bedre korrespondanser på flere linjer. Lade fikk i tillegg et nytt og langt bedre tilbud med nye linjer gjennom bydelen. Nytt tilbud på Lade med linje 13 og 15, og forbedringer i tilbudet i hele Trøndelag ble synliggjort i større bydelskampanjer i tillegg til ulike markedsaktiviteter gjennom året.

 

 

Den store «Gla’varsel»-kampanjen

Flere positive nyheter skulle formidles og markedsføres i 2022. Blant annet fikk enkeltbilletter i helg og utenfor rushtid forlenget gyldighet til tre timer, og enkeltbilletter i Sone A kunne også nå benyttes på tog i løpet av våren 2022. Sammen med andre tiltak fra byvekstavtalen som utvidet Sone A, utvidet aldersgrense på barnebillett og lik pris for kollektivreiser i hele Trondheimsområdet, gjorde dette at vi hadde flere gladsaker som skulle formidles.

– Dette er alle tiltak som virkelig kommer kundene til gode, og gjør det stadig mer attraktivt å reise kollektivt! Samtidig er dette positive tiltak det er ekstra artig å kunne bygge markedskommunikasjon rundt, sier Bjørn Roger.

I kommunikasjonsarbeidet ble alle tiltakene fra byvekstavtalen samlet under ett felles utrykk og én samlende kampanje for å synliggjøre alle nye fordelene med å reise kollektivt. Ulike «Gla’varsel» ble markedsført bredt i mange kanaler, og kampanjen fikk høy oppmerksomhet gjennom kampanjeperioden. Resultater fra markedsaktiviteter tyder på at vi traff godt med budskapene vi ønsket å formidle.

FB-innlegg.png

 

 

Fra AtB Mobillett til appen AtB

Utvikling av app og digitale tjenester har vært en prioritert oppgave gjennom året. Appen AtB utvikles kontinuerlig, og har blitt lastet ned hele 146 000 ganger i 2022.

I august kunne vi lansere nyheten om at periodebilletter for buss og trikk nå var tilgjengelig i appen AtB. For mange kunder, og kanskje spesielt arbeidsreisende, betyr det at man nå også kun trenger å forholde seg til en app for både reiseinformasjon og billettkjøp.

Gjennom året, og spesielt utover høsten, har det blitt jobbet kontinuerlig med kommunikasjon og markedstiltak, der målet var å få flere over på appen AtB. Med løpende oppdateringer og flere nyheter fremover er dette en viktig oppgave for gjengen på markedskommunikasjon.

 

 

Vi har også i år gjennomført flere dialog- og informasjonsmøter med blant andre eldreforeninger, pensjonistlag og andre interessentgrupper i hele Trøndelag. Et gjennomgående tema her har vært opplæring av nye digitale tjenester, brukerstøtte og informasjon om kollektivtilbudet i Trøndelag.

– Selv om vi kommuniserer i mange digitale kanaler, så er det å møte folk ansikt til ansikt veldig viktig for oss, sier Bjørn Roger.

Fokus på service og tilgjengelighet

AtB har svært høy kundetilfredshet, og kundeservice for oss handler enda mer om å opprettholde et høyt nivå, enn om å skulle rette opp noe som ikke er bra.

Derfor har vi i samarbeid med operatørene Tide og Vy i Trondheimsområdet utarbeidet en ny, felles servicestandard for AtB. Og mot sommeren hadde 800 sjåfører i Trondheimsområdet gjennomført servicekurs. Det ble også laget en veileder som skal gjøre det enklere for sjåfører i hverdagen, og som sørger for at kundene våre alltid får den gode AtB-opplevelsen, uavhengig av hvem kundene møter. Målet er at kundene skal oppleve samme service uavhengig av hvem i «AtB-familien» du er i kontakt med gjennom reisen. Servicestandarden er også innført til billettkontrollørene og AtB kundesenter, og vil følges opp videre mot buss og båt i regionene i 2023.

– God kundeservice er ganske enkelt, og ofte er det ganske lite som skal til for å skape gode kundeopplevelser, sier Bjørn Roger.

atb_UnnTone_Verdal_4H1A0134_Trobe_green_small.jpg

 

 

Et overordnet mål i arbeidet med serviceutvikling har vært å styrke omdømmet til kollektivtrafikken i Trøndelag, i tillegg til å opprettholde og styrke en allerede høy kundetilfredshet.

– Det er mye takket være godt samarbeid med operatørene og ikke minst sjåførene som møter kundene hver eneste dag. Fremover skal vi også gjennomføre lignende kurs for sjåfører i region og mannskap på hurtigbåt og ferge, sier Bjørn Roger.

Fjell eller strand? Øy eller land?

Sommerens store kampanje ble delt opp i fire mindre konsepter; Fjellsommer, Øysommer, Strandsommer og Festivalsommer. I en periode på året hvor færre reiser kollektivt har et av målene vært å synliggjøre reisemål og hvordan man kommer seg dit. Trøndelag er full av nydelige strandperler, bratte og utfordrende fjell og smakfulle, unike matopplevelser. Ulike reisemuligheter i Trøndelag er noe vi ønsker å vise flere.

AtB_Sommerruter_1080x1080px.jpg
AtB_Sommerruter_SoMe_Fjell_Feed.jpg
AtB_Sommerruter_SoMe_By_Feed.jpg
AtB_Sommerruter_SoMe_Strand_Feed.jpg
AtB_Sommerruter_SoMe_Øy_Feed.jpg

 

I tett samarbeid med reiselivet og destinasjonsselskaper får vi også løftet kommunikasjonen knyttet til sommertilbudet, og i kombinasjon med pilotprosjektet AtB SommerPass synliggjorde vi alt Trøndelag byr på. Flere fikk også øynene opp for alle mulighetene de har til å komme seg rundt med buss, båt eller tog, også for opplevelser om sommeren.

230

solgte sommerpass

50 %

økning fra 2021

 

For med AtB SommerPass kan du reise hvor du vil og så mye du vil med buss, tog, hurtigbåt, ferge og trikk i hele Trøndelag i sju dager. Piloten var et samarbeid med SJ og Trøndelag Reiseliv.

Enkelt forklart: Du reiser hvor du vil – så mye du vil – i en hel uke.

«Utviklingen skjer i det vi skaper sammen med kundene.»

Bjørn Roger Nøestberg
seksjonsleder Markedskommunikasjon

bottom of page