top of page

Årsrapport 2022
Sammen finner vi veien videre

45 mill.

reiser

1,6 mill.

avganger

6200

daglig avganger

230K

kundehenvendelser

Vårt aller viktigste bidrag

Blant det AtB skal gjøre, er å utvikle et fremtidsrettet og attraktivt tilbud for hele Trøndelag. Den kongstanken ble spesielt viktig i innledningen av 2022.

Les administrerende direktørs betraktninger om året de reisende kom tilbake.

Vinter_Familie2_1 Terje Trobe.jpg

Rekordmange henvendelser fra kunder 
– for Maria og Glenn peker én seg ut

Året startet med koronarestriksjoner, som i 2021 da mye sto stille. Men for kundesenteret til AtB, skulle 2022 by på både et rekordantall henvendelser, nye digitale krav – og ja, nærmest adopsjon av ansatte.

Geir var lærer i 30 år 
– i AtB har skoleskyssarbeideren fått en åpenbaring

Hver skoledag kjøres 25.000 skole-elever trygt til og fra skolene rundt
omkring i Trøndelag. AtB har ansvar for oppfølging av all skoleskyss med
buss eller drosje i fylket. 

Geir.jpg
20220807_223046.jpg

Tidenes største konsert,
10 millioner seere og
«back in business»

Midt i Trondheims største konsert noensinne og et sykkelritt som ble vist for 10 millioner seere, sto AtBs seksjon for trafikk og beredskap. Med ansvar for den daglige drifta av både buss, båt og trikk ble året en skikkelig opptur.

Enorm vekst for AtB-appen: 
– En bekreftelse på at
vi gjør mye riktig

Et teknologisk kjempeår har lagt et solid grunnlag for tiden fremover.

T&T.jpg

Bjørn Roger var spent, men så kom «Gla’varsel» etter «Gla’varsel»

En stor del av markeds- og kommunikasjonsarbeidet etter pandemien har hatt søkelys på å synliggjøre tilbudet, få flere om bord, og skape nye gode reisevaner.

AtB er blitt mer relevant:
– En seier

Aldri før har AtB behandlet så mange plansaker.

Møte2_Terje Trobe.JPG
Cathrine.jpg

Få kjenner reisebehovet i Trøndelag bedre enn Cathrine

Tall og statistikk spiller en svært viktig rolle for mobilitetstilbudet i Trøndelag. 

Og få – om noen – kjenner trafikk-, reise- og befolkningsmønsteret i Trøndelag bedre enn Cathrine Bremseth.

Viktige hendelser i 2022

Årets to første måneder er det fortsatt koronapandemi og nedstengninger. (…)

Vårt klima- og miljøbidrag

AtB jobber aktivt for å bidra til mer klima- og miljøvennlige transportløsninger i regionen. (…)

 

Sjøen skal bli mer elektrisk i Trøndelag

Fra 1. juli i 2022 ble hele sju fergesamband i Trøndelag gratis. Regjeringen vedtok at (...)

Fleksibel transport-tilbudet:
Enkel og tilpasset reise

Siden 1. august 2021 har alle kommuner i Trøndelag, bortsett fra Trondheim, hatt en variant av (…)

bottom of page